Bläddra åt vänster
  • Dovhjortar under vintern width:800;;height:534
  • Dovhindar i mars width:800;;height:534
  • Dovhjortar i kornfält width:800;;height:534
  • Dovhjort på klöverfält width:800;;height:534
  • Dovhjortar på stubbåker width:800;;height:534
  • Dovhjortar i rågfält width:800;;height:534
  • Unghjort under brunsten width:800;;height:534
  • Brölande dovhjort width:800;;height:534
Bläddra åt höger