Benestads backar

Naturreservatet Benestads backar ligger i nedre delen av Fyledalen en dryg mil norr om Ystad.

Området har branta sluttningar ner mot sydväst vilket är gynnsamt för växtligheten.

 

För att underlätta för besökare och minska slitaget på reservatet har man byggt rejäla trappor.

 

Vid sluttningen ner mot sydväst tränger det ut kalkhaltigt grundvatten året runt. Vattnet skapar en gynnsam miljö för växtlivet.

 

Majvivan trivs bra på de fuktiga och kalkrika markerna vid Benestad.

 

Även gullvivan är vanlig vid Benestads backar.

 

Den fuktiga och kalkrika marken gynnar också orkidéer som Majnycklar.

 

Den högväxta orkidéen Sankt Pers Nycklar blommar under juli månad.

 

  Tillbaka till kartan