Brösarps backar

Brösarps backar ligger på Linderödsåsens sydöstra del och består överst av urberg. Området är lättillgängligt och naturskönt och välkänt för sin rika flora eftersom landskapet hålls öppet via betning. I Brösarps norra backar, norr om samhället Brösarp, har vegetationen hedkaraktär. I Brösarps södra backar, öster om samhället, hittar man rikligt med gullvivor, enstaka backsippor och mandelblom.

Utsikt från Brösarps norra backar ner mot samhället Brösarp som ligger vid väg 19 mellan Ystad och Kristianstad.

 

Från Brösarps södra backar har man en milsvid utsikt över det vackra landskapet. Vid landsvägen mot Kivik finns en stor och välskött rastplats med goda parkeringsmöjligheter.

 

Brösarps södra backar pryds under våren av tusentals blommande gullvivor. I bakgrunden syns samhället Brösarp med kyrkan.

 

Gullvivan trivs bra på de torra och soliga backarna. För att främja tillväxten så låter man bli att gödsla marken då blommorna inte trivs i näringsrik jord. Eftersom Gullvivan har en skarp smak så undviker kreaturen att beta dem.

 

   Tillbaka till kartan