Fyledalen

Fyledalen är en dryg mil lång och sträcker sig från Röddinge och ner till Tosterup. Dalbotten är bred och här finns betesmarker som omväxlar med odlade fält. Sluttningarna är klädda med skog och ganska branta vilket ger ett vackert intryck.

I mitten av dalen rinner ån Fyleån. De fuktiga markerna ger dalen ett rikt växt-och djurliv.

 

Gladan som är skånes landskapsfågel ser man ofta svävande över Fyledalen i sin jakt på mat.

 

Stora flockar med kreatur håller landskapet i Fyledalen öppet.

 

Artrikedomen av växter i Fyledalen gynnar många insekter. Aurorafjärilen som flyger i maj månad är vanlig i området.

 

Pärlemorfjärilar som förekommer i ett tjugotal olika arter flyger under juni till augusti.

 

Vid Baldringe finns flera vackra områden med ängsmarker och grunda dammar.

 

Dammar utan fisk är en idealisk plats för insekter och groddjur eftersom ingen äter upp deras yngel. På våren ser man ofta fyrfläckade trollsländor som nyligen krupit ut ur sina puppor.

 

I naturreservatet Skogshejdan finns Döda ekens damm som är ett populärt utflyktsmål. I dammen finns det gott om både klockgrodor och lövgrodor.

 

Klockgrodan har ett mycket speciellt läte som påminner om avlägsna kyrkklockor. Hanen spelar i maj och juni, dygnet runt, för att locka till sig och imponera på honorna.

 

Lövgrodan är vår minsta groda, inte större än en tumme. Under natten spelar hanarna intensivt. Det är imponerande att en så liten groda kan få fram läten som hörs flera kilometer.

 

   Tillbaka till kartan