Häckeberga naturvårdsområde

Häckeberga ligger inom lagom köravstånd från Lund och är ett av de finaste naturområdena i Skåne. Här finns lummiga lövskogar som omväxlar med ängsmarker, våtmarker och odlade fält. Djurlivet är rikt med stora stammar av Vildsvin, Rådjur, Dovvilt och Kronvilt.

Slottet som ligger på en holme i Häckebergasjön är ett populärt utflyktsmål. Här kan man övernatta och det finns en bra men ganska dyr restaurang.

 

Häckebergasjön är omgiven av lummiga ädellövskogar. Väster om sjön finns Skoggårds ängar med stora våtmarker.

 

Vid Häckeberga finns flera ängsområden som är inramade av vackra skogsdungar.

 

Under våren kan man se stora flockar med dovhjortar på de odlade fälten i Häckeberga.

 

I den östra delen av Häckeberga vid Habergsbacken finns det gott om Kronvilt. Djuren söker sig ut på de odlade fälten i kvällningen.

 

Kronhindar med sina kalvar samlas under sommaren i stora flockar.

 

Under kronviltets brunsttid i september är markerna en dramatisk arena där hjortarna utkämpar bittra revirstrider, ibland med dödlig utgång. En av de största hjortarna är denna 16-taggare som här är fångad i sitt mest eleganta trav.

 

   Tillbaka till kartan