Havgårdssjön

Den natursköna Havgårdssjön är känd både för sin rikedom på rovfåglar under vintern och för sin blomsterprakt på våren.

Utsikt över Havgårdssjön en frostig vinterdag.

 

Under kalla vintrar stödutfordrar man rovfåglar med slaktavfall. Kungsörnen och andra örnar syns ofta i områdena kring Havgård.

 

Havgård är ett gods söder om Sturups flygplats med vackra skogsdungar och hagmarker.

 

Havgårdssjön har en kuperad halvö med ståtliga gamla ekar.

 

I maj månad är blomsterprakten på halvön imponerande. Under vissa år täcker smörblomman marken helt.

 

   Tillbaka till kartan