Hyby backar

Söder om samhället Hyby finns ett öppet kuperat beteslandskap med flera skogsdungar. Eftersom ängarna betas av kreatur så är floran artrik med bl a Backsippa och Solvända. I områdets många kärr och grunda dammar trivs den ätliga grodan.

Beteslandskapet vid Hyby backar gödslas sparsamt vilket ger bra förutsättningar för vårblommor, buskar och träd. Här kan man fortfarande se frigående kreatur under sommarhalvåret.

 

Den vackra backsippan blommar i början av maj månad vid Hyby backar. Växten trivs bäst på torra backar och hedmarker.

 

Sälgbusken blommar tidigt på bar kvist. Sälgen är en viktig näringskälla för insekterna på våren.

 

I grunda dammar utan fisk finns det gott om olika groddjur.

 

Den ätliga grodan har sin lekperiod i juni. Kväkandet kan nattetid höras flera kilometer.

 

   Tillbaka till kartan