Romeleåsen

Romeleåsen är en urbergshorst som sträcker sig ca 30 km diagonalt genom Skåne från Billebjer strax öster om Lund i sydostlig riktning till cirka 15 km nordväst om Ystad. Åsens högsta punkt är vid Kläggeröd, 186 m över havet. Men bästa utsikten har man från Stenberget mot sydväst där man vid klart väder kan se ända ner till skånes sydkust.

Utsikt från Slimmingebacken på Romeleåsen åt sydväst ner mot kusten.

 

Utsikt från Bellinga på Romeleåsen åt nordost ner mot Sövdesjön en tidig sommarmorgon.

 

Landskapet på Romeleåsen är småskaligt med betesmarker, skogsdungar och åkrar.

 

Vissa odlade fält på Romeleåsen erbjuder mer ögonfägring än nyttig skörd.

 

Romeleåsen har flera glest befolkade områden. Den ostörda miljön lockar till sig många kronhjortar som ostört kan ägna sig åt att finna näring när de bygger upp sina nya horn under försommaren.

 

Hjortarna samlas i stora flockar som gärna håller till i de blommande rapsfälten.

 

   Tillbaka till kartan