Söderåsens nationalpark

Söderåsen är vår mest besökta nationalpark med nästan en halv miljon besökare varje år. Området är en sprickdal med mäktiga dimensioner och lodräta klippor som omgärdar Skärån i botten av dalen.

Från Kopparhatten överst har man en magnifik utsikt över sprickdalen ner mot Skäralid.

 

Landskapet vid Söderåsen är kargt med rasbranter som är klädda med gles bokskog.

 

Skärån slingrar sig genom sprickdalen och ända ner till en damm vid Skäralid.

 

Det finns flera vandringsleder vid Söderåsen. Kopparhattsrundan på 3,7 km ger både bra motion och fina naturupplevelser.

 

Vid Skäralid längst ner finns ett naturrum och en välbesökt restaurang. Den närbelägna dammen har ett rikt fågelliv med häckande änder och sångsvanar.

 

   Tillbaka till kartan