Stenshuvuds nationalpark

Stenshuvud som ligger ända ute vid Hanöbukten är sveriges sydligaste nationalpark. Stenshuvud har flera olika typer av landskap. Här finns kulturlandskap, hed, ängar, lövskogar och bergslandskap. Från den högsta toppen 97 m över havet har man en magnifik utsikt ut över Hanöbukten. Vid huvudentrén finns ett naturrum med information om parkens geologi, flora, fauna och kulturhistoria.

Alla som besöker Stenshuvud och som har både bra skor och god kondition bör definitivt vandra på en 2 km lång stig upp till toppen. Den vackra men steniga stigen går genom avenbok, alkärr och ekskog.

 

Växtligheten är ymnig vid Stenshuvud. Marken är täckt av vårblommor och på flera ställen finns murgröna som slingrar sig uppför trädens stammar.

 

Vitsippan trivs bra i bokskogen. Blomningen sker tidigt före lövsprickningen så att växterna får så mycket ljus som möjligt. Vitsippor får man plocka med sig hem men tänk på att växtsaften är giftig.

 

Även gulsippan trivs bra vid Stenshuvud. Blommorna växer ofta på samma platser som vitsippan.

 

Blåsippan blommar tidigt i april direkt efter att tjälen gått ur jorden. Växten har blivit ovanligare på senare år dels p g a miljöförändringar men tyvärr även p g a illegal plockning. Blåsippan är fridlyst i hela södra Sverige!

 

Efter en stärkande promenad genom skogen så öppnar sig en magnifik utsikt från toppen 97 m över havet ut över Hanöbukten. Under klara höstdagar kan man se ända ner till Bornholm.

 

   Tillbaka till kartan