Tosteberga ängar

Ute vid kusten öster om Kristianstad ligger naturreservatet Tosteberga ängar. Ängarna är kända för sin rikedom på både blommor och fåglar.

Landskapet vid Tosteberga är stenigt med gott om buskar som Nypon, Hassel, Slån, Hagtorn och Björnbär.

 

Under våren pryds ängarna av mängder med gullvivor som på en del platser täcker marken helt.

 

Gullvivorna samsas med backsippor. Tosteberga är en av de bästa lokalerna för backsippor i Skåne.

 

I de fuktiga områdena trivs flera olika orkidéer. Sankt Pers nycklar blommar tidigt i maj månad.

 

Den vitkindade gåsen syns och hörs ofta vid Tosteberga. På senare år har allt fler fåglar även börjat häcka på ängarna.

 

Den vitkindade gåsen påminner om kanadagåsen men är klart mindre. Det viktigaste kännetecknet är just de vita kinderna.

 

Den kentska tärnan är en skicklig fiskare. Fågeln häckar vissa år vid Tosteberga.


   Tillbaka till kartan